Nå har Helga og bebuarar på alle sjukeheimane i Midtdalen fått eigen kjøkenhage - skal gi glede, aktivitet og gode måltid

foto