Strømordningen vil treffe rundt 20.000 bedrifter og koster 3 milliarder kroner, opplyste næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han fredag la fram tiltakspakken.

Viktige grep er at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Ordningen skal vare fra november til våren 2023.

Det etableres en søknadsordning til energisparing. Den skal administreres av Enova. Bedrifter hvor strømkostnadene er minst 3 prosent av omsetningen i perioden, kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Den statlige strømstøtten vil omfatte alle næringer som kan dokumentere et så høyt strømforbruk, sier næringsministeren. Han nevnte som eksempel at både bakerier, restauranter, campingplasser og biblioteker kan søke om støtte. Men regjeringen vil stille krav til omstilling.

– Et vilkår for å motta 1 krone i tilskudd er derfor at bedriftene kartlegger strømforbruket sitt, slik at de kan spare og gjerne også produsere strøm. Det er bra for bedriftenes lønnsomhet, og det er bra for samfunnet i en tid der det er knapphet på strøm, sier Vestre.

– Berget arbeidsplasser

Mye tyder på at det har vært vanskelige samtaler for å få en avtale på plass. Både NHO, LO og Virke har tatt del i samtalene med regjeringen.

Partene ga uttrykk for lettelse og tilfredshet med at det er lagt fram en tiltakspakke.

– Dette kan være med å berge arbeidsplasser, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

NHO sier også at både arbeidsplasser og livsverk kan være sikret gjennom tiltakspakken. Men administrerende direktør Ole Erik Almlid vil ha evaluering fortløpende for å se om den treffer.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier Almlid.

Utbytteforbud

Bedrifter som får tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023, foreslår regjeringen. Under pandemien ble støtteordninger i noen tilfeller ble misbrukt, og LO-lederen sier det ikke må skje denne gangen. Følsvik henvendte seg direkte til NHO og Virke med en henstilling:

– Nå er det deres oppgave å passe på at bedriftene ikke misbruker ordningen, sa hun.

Næringsministeren vedgår at det finnes måter å omgå forbudet på.

– Vi har tillit til bedriftene og næringslivet. Ingen ordning vil være perfekt, men det vi sammen nå legger fram, det både NHO, LO og Virke ber Stortinget om å slutte seg til, mener vi er det beste vi kunne få til slik situasjonen er nå, sier Vestre.

Han minner om at tilskuddslistene vil bli offentliggjort på Enovas nettsider. Bedrifter som har fått tilskudd og samtidig økt overskudd, får selv vurdere om de vil stå der, tilføyde han.

Oppfordring om fastprisavtaler

Vestre understreket at tiltakene skal bidra til å få bedrifter over kneika, men at det nye fastprissystem fra nyttår er det store målet.

Endrede skatteregler skal gjøre det enklere for kraftselskaper å tilby fastprisavtaler til næringslivet.

– Jeg har en klar oppfordring og en innstendig utfordring til kraftprodusentene: Nå må konkurransen om fastpriskunder starte, sa Vestre.

– Det er veldig viktig at dette er på plass fra nyttår slik at bedriftene får mer forutsigbarhet.

SV vil kreve endringer

Regjeringens forslag skal behandles i Stortinget. Budsjettsamarbeidspartner SV varsler allerede at de vil kreve endringer.

– Den endelige løsningen kommer ikke til å bli slik regjeringen nå foreslår, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

SV er kritisk til en generell støtteordning til næringslivet fordi det vil gi penger til store bedrifter som ikke sliter, og at de heller ønsket en låneordning.

– Vi ser at regjeringen har kommet fram til en kombinasjon av låneordning og generell støtte, som vi nå skal vurdere konsekvensen av, sier Fylkesnes.

Høyre mener det er for tidlig å avslutte støttetiltakene ved nyttår. Energipolitisk talsmann Nikolai Astrup sier bedriftene trenger forutsigbarhet etter en lang periode med usikkerhet.

– Det vil i tillegg ta tid å etablere et velfungerende marked for fastprisavtaler og få på plass Enøktiltak, så antakelig vil det være behov for støtte fram mot neste sommer, sier han.

Til vurdering i Esa

Både lånegaranti og forslag om utbytteforbud må godkjennes av Eftas overvåkingsorgan Esa. Kommunikasjonssjef Jarle Hetland bekrefter overfor NTB at Esa har notert seg at tiltakspakken er lagt fram.

– Så fort ordningene blir notifisert til Esa, vil vi vurdere disse. Som ved tidligere krisestøtteordninger vil Esa og prioritere disse, sier han.