Beboere ved asylmottaket på permisjon: - Vi jobber med å spore dem opp, sier kommuneoverlegen.

foto