Den seine starten betyr nemlig problemer for mange hoppeeiere, som ikke blir kvitt hoppene sine på grunn av utsettelsen.

Bare fjellhopper

Mange hoppeeiere som ikke hadde tenkt å sende hoppa si til vårbedekning der hingstene står, må nå trolig gjøre akkurat det. Norsk hestesenter har derfor bestemt at hver hoppeeier skal få dekket 1.000 kroner for å få hoppa til vårbedekning.

- Dette gjelder bare hopper som skulle gå i fjellet, ikke bedekkes i vårstasjon, melder hestesenteret på Starum på nettet sitt.

Hopper som er i brunst fra nå av og fram til 4. juli, kan altså nå benytte seg av vårstasjon, og få dekket 1.000 kroner av utgiftene.

Ta andre utgifter selv

Døgnprisen og oppstalling i vårstasjonen må hoppeeierne dekke selv, melder hestesenteret.

Vedtaket om økonomis støtte gjelder bare hopper som skal til de to dølahingstene som skal til Sikkilsdalen, det vil si Svantesvold Sølve (blå hingst) og Bjørkhagens Modig.

Sølve i Prinsehamna

Det er for øvrig nå bestemt at Svantesvold Sølve skal slippes i Prinsehamna, mens den nordsvenske Bjørkhagens Modig skal slippes i hamninga ved setra.

Traveren Gonagas skal til Bristol.