Dette kom fram under mandagens formannskapsmøte i Nord-Fron. Kommuneledelsen viste til et møte de nylig hadde med Utlendingsdirektoratet (UDI).

– UDI signaliserte at de snart ville sende ut et skriv til alle kommunene vedrørende bosetting av flyktninger i åra framover. Vi ble forespeilet at det årlig måtte regnes med en firedobling av antall flyktninger i forhold til antallet den enkelte kommune allerede har sagt ja til å ta i mot, sa rådmann i Nord-Fron, Arne Sandbu.

Han påpekte at det her var snakk om bosetting av flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge, og ikke flyktninger og migranter bosatt på akuttmottakene.

Avvikler fjellmottak

Sier midtdalskommunene ja til forespørselen fra UDI, og firedobler antallet som skal bosettes, vil Nord-Fron neste år måtte bosette 128 flyktninger, Sør-Fron 64 og Ringebu 60.

Sandbu orienterte også om at UDI ville avvikle akuttmottakene i fjellområdene og ute i distriktene så snart som råd.

– Det var et klart signal fra UDI om at akuttmottak ikke var ønskelig på fjellet. De skulle i framtida etableres i og i nærheten av de større byene, sa Sandbu.