Forrige uke kom politimester Johan Brekke med forslag til struktur for Innlandet politidistrikt. Dette er nå ute på høring.

Brekke mener at Sør-Fron, sammen med Nord-Fron, skal bli en del av Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt, og dermed blir Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt "lagt ned". Politimesteren ønsker imidlertid å ha eget tjenestested på Vinstra.

- Ta avstand

1. november skal kommunestyret i Sør-Fron samles, og nå har rådmannen lagt fram sitt forslag til høringsuttale.

Rådmann Jan Reinert Rasmussen mener primært at Midt-Gudbrandsdal bør være et eget lensmannsdistrikt. Sekundært at tjenestestedet underlegges Lillehammer politidistrikt.

- I politimesterens foreløpige forslag fremkommer det at tjenestestedet Vinstra inngår i tjenesteenhet Sel, som får navnet Nord-Gudbrandsdal lensmansdistrikt. Rådmannen tolker dette som at Midt-Gudbrandsdal dermed underlegges en distriktslensmann på Otta, og mener at dette bør kommunestyret ta avstand fra, skriver Rasmussen.

Prioritert sørover

Samtidig påpeker rådmannen at regionen har et klart prioritert samarbeid sørover mot Lillehammer-regionen.

- Om ikke Vinstra får status som selvstendig tjenestested, bør en sekundært foreslå at Vinstra (Midt-Gudbrandsdal) bør inngå i tjenesteenhet Lillehammer, heter det i forslaget.

Lillehammer politidistrikt bør omfatte kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, mener rådmannen.

Høringsfristen på strukturendring er 2. desember.