Beitrettshaver puster lettet ut - utbygger av hyttefelt fortviler