Rønningen, opprinnelig ringbygging, er del av Sør-Trøndelag politidistrikts nye dyrekrimgruppe som startes opp fredag.  Rønningen har tittelen miljøkoordinator i gruppa.

For nå igangsettes pilotprosjektet om dyrepoliti i Sør-Trøndelag politidistrikt. Landbruks- og matminister Listhaug, justis- og beredskapsminister Anundsen og finansminister Jensen deltok ved oppstart av dyrepolitiprosjektet i Trøndelag fredag.

- Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har fokus på bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Sør-Trøndelag politidistrikts nye dyrekrimgruppe starter nå opp arbeidet som skal styrke politiets kamp mot dyrekrim. Regionens Mattilsyn har også opprettet et eget krimteam, som skal samarbeide med dyrekrimgruppa i politiet. Målet med dyrepolitiprosjektet er at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse, skriver Regjeringen i en Pressemelding.

- Trenger flere grupper

Dyrevernalliansen er blant dem som lenge har kjempet for et slikt politi. Men sjøl om Sør-Trøndelag politidistrikt nå har fått sin egen gruppe, mener alliansen det fortsatt er en lang veg å gå.

- Det er ikke bare i Sør-Trøndelag at Pus og Dagros bør ha krav på beskyttelse mot overgrep. Dyrevernalliansen oppfordrer landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) og justisminister Amund Anundsen (Frp) til å følge opp dyrepolitiet i Trondheim med midler til Økokrim, slik at dyr over hele landet kan gå en tryggere fremtid i møte, sier Lise Kleveland i Dyrevernalliansen.

Glede over politiets engasjement

Også NOAH, norsk organisasjon for dyrs rettigheter var til stede fredag.

- NOAH er veldig fornøyd med hvordan regjeringen stiller seg bak prosjektet og fremhever viktigheten av å ta vold mot dyr på alvor. Det er også gledelig å høre engasjementet og seriøsiteten i presentasjonen fra politiet. Det er tydelig at de er klare for å satse bredt, ikke minst understreket de viktigheten av at rettsvernet skal styrkes for alle dyrearter. NOAH merket seg også at både ministre og politi vektla at dyrekrim skal spre kompetanse innen etaten nasjonalt, og prøveprosjektet definitivt skal få konkrete følger etter de tre årene som prosjektet har fått støtte til, sier veterinær og leder i NOAH Siri Martinsen.

Kommunikasjonsrådgiver i NOAH, Shabana Rehman, var også tilstede.

- Sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker ble fremhevet av de tre ministrene som var tilstede og politiet selv. Politiet opplyste også at de vil se etter kriminalitet mot dyr også når de er ute på andre oppdrag, og forberedt på at vold mot mennesker kan avdekke vold mot dyr og omvendt.  Det er også viktig for arbeidet for dyrs rettigheter at politiet innrømte at vold mot dyr har vært forsømt tidligere det. Det styrker det generelle rettsfølelsen hos folk at de vet at det nå vil hjelpe å varsle om og anmelde dyremishandling, sier Rehman.