Da det skulle innføres røykeforbud på kirkekontoret, ble det spetakkel - nå rives bygget

foto