DNT skrinlegg planane om å bygge Dronningsetra - følte det vart for mykje motstand

foto