Bolighus brant til grunnen - tre personer redda ut

foto