Går aktivt ut for å unngå lysforurensing i hyttefeltet