Dette turfølge feira tiårsjubileum: - Vi er prakteksempelet på at en aldri må gi opp

foto
Denne gjengen feirer ti år med tur, med nok en tur! Bak f.v: Monica Toftaker, Grete Budsberg, Ingrid Bergum, Anita Randen Sletten, Monica Jensvoll, Kari Eliane Nordli, Line Beate Finskud. Randi Furuheim, Edel Furuheim og Anne Grethe Haugene i front er initiativtakerne bak. Foto: Ane Vaet