Dette turfølge feira tiårsjubileum: - Vi er prakteksempelet på at en aldri må gi opp