- Merkeleg at dette kjem frå ein administrasjonssjef