Av: TONE SIDSEL SANDEN

E6 midlertidig stengt i begge retninger ved Ringebu etter steinras