Sør-Fron plukka ut til unikt europeisk forskningsprosjekt: - Spennende og viktig å bidra

foto