Når idéene kom på bordet, klarte de ikke å la dem ligge brakk – slik skal de sette Vinstra på kartet