Få søkere på stilling som vernepleier ved demensavdeling