Innstiller på én felles barne- og ungdomsskole på Vinstra