Kiosken blir gjentatte ganger utsatt for hærverk: – Kan ikke bare la det fortsette