Økende koronasmitte - utbrudd ved kortidsavdelingen på Linåkertunet

foto