Klart for lansering av bygdeboka Fronsbygdin

foto