Arbeidet med klargjøring av grunnen for Burger King er godt i gang

foto