Foreslår å utvide elevenes rettigheter: - Ønsker at flere skal fullføre videregående