Sju av ti mener det offentlige må sørge for tilrettelagte boliger

foto