Fra fabrikkhall til konsertarena: - Det blir heilt spesielt