Folk irriterer seg over stengte miljøstasjoner i Midtalen

foto