Flere nye ras i Teigkampen – geologer tok dronebilder

foto