Kjersti Stenseng: - Prosessen i Trøndelag er kritikkverdig

foto