Kommunestyremedlemmene var samlet til arbeidsseminar med påfølgende kommunestyremøte tirsdag.

Der skulle saken om framtidige samarbeidspartnere i kommunereformen avgjøres.

Forrige uke ble det klart at den tverrpolitiske strategigruppen som har jobbet med kommunereformsaken i Ringebu, ville anbefale kommunestyret å samarbeide med Lillehammer, Øyer og Gausdal.

Varslet utsettelsesforslag

Senere ble det klart at langt fra alle i gruppen var klare for å følge opp sitt enstemmige forslag fra strategigruppen.

AP varslet nemlig etter sitt partimøte mandag kveld at de ville fremme utsettelsesforslag.

Tirsdag kveld ble saken avgjort, først gjennom gruppemøter på tvers av politiske partier, der det tydelig kom fram et overveldende flertall for å se sørover.

Ville utsette

APs Arne Fossmo fremmet som ventet forslag om utsettelse i saken om kommunereformen, men fikk ikke med seg flertallet.

- Om vi går sørover, og det går galt, blir det like enkelt å komme med lua i hånda og be Fron om samtaler? spurte Fossmo som også fremmet krav om folkeavstemning.

- Midtdalen har mye godt å bygge videre på. Lillehammer by er robust, ja, men Midtdalen blir heller ingen kasteball som egen kommune, sa Fossmo videre, uten å få gehør.

Ønsker Fron med på laget

Resten av kommunestyret ønsket likevel å sende klare signaler til frønigene om at de ønsket dem med, og alle unntatt APs represntanter gikk for forslaget fra Tverrpolitisk listes Oddrun Søreng, som foreslo å innlede drøftinger sørover, men å invitere med Nord- og Sør-Fron.

- Vi ønsker å inkludere kommune både nord og sør for oss, og rekker ut ei hånd til frøningene, sa ordfører Erik Odlo, som også presiserte at samtaler  sørover ikke er noe endelig valg om en ny kommune.

- Vi starter samtaler der. Retrett er mulig, sier Odlo.

Dølen kommer tilbake med mer i papirutgaven torsdag.