Næringsforeninga har nå over 150 medlemmer: - Dette er godt nytt for næringslivet i en usikker tid

foto