- Kommunen hadde glemt av vi skulle påkobles vann og kloakk

foto