26 sau drept av ulven – har fått muntlig tillatelse til utvidet ulvejakt