Monterer bommer for å stoppe syklister på landbruksveg

foto