Av:
  • Ane Vaet

Fossvegen i Ringebu holdes stengt fram til 17. august

Fossvegen i Ringebu er stengt fram til 17. august. Foto: Ringebu kommune