Tre elger hadde kommet seg innenfor viltgjerde, og Statens vegvesen meldte tidligere i dag om redusert framkommelighet på strekningen Lomoenkrysset -Hundorptunellen.

Viltnemda ble varslet, og politiet Innlandet melder på Twitter, at dyrene nå er på rett side av gjerdet og at trafikken går som normalt.