Frivillige er tilstede for sårbare mennesker: – Skal få en så verdig som mulig ankomst