Marte fra Ruste ser muligheter i alt avfallet

foto
Marte jobber med innovasjon, bærekraft og sirkulærøkonomi hos GLØR Foto: GLØR, Hanne Worup