Justerte kommunebudsjettet i Nord-Fron: Mer til barnehage, veg og boligtomter

foto