Her opphever de 70-sona: - Ingen ulykker på strekningen de siste ti årene