Ho overtek som kommunedirektør - frigjer Sommer frå stillinga onsdag