Flere arbeidsledige og permitterte - størst økning innen bygg og anlegg