- Det eneste som er rimelig sikkert, er at to barneskoler bør bli en