Stortingsrepresentant Knut Storberget og fylkesordfører Even Aleksander Hagen toppet AP-laget som lørdag stilte med valgstand utenfor Sødorptunet på Vinstra. Med på laget var også representanter fra AP og AUF i fronskommunene.

- Det er godt å komme skikkelig i gang med valgkampen. Selv om det er et stortingsvalg, så vil det være mange tunge politiske saker som berører vårt distrikt, sier Hilde Holtesmoe og Anne Sletten - henholdsvis stortingskanddat for AP i Oppland og varaordfører for AP i Nord-Fron.

Jakt, fiske og friluftsliv

De politisk tunge sakene som det siktes til, er først og fremst videre salg av Statskogs eiendommer som AP mener forringer almennhetens tilgang til friluftsliv, jakt og fiske.

- Dette vil kjempe mot, og vi er allerede godt i gang etter å ha hatt møter med Oppland jeger- og fiskerforening om denne saken som vil ligge høyt på vår agenda i valgkampen. En sak som også er godt rotfestet sentralt i partiet, og en sak som berører hele distriktsnorge, sier Mariann Isumhaugen og Hilde Holtesmoe i Sør-Fron AP.

Velger Krf

Debatten om hva slags partier som vil eller kan danne regjering etter valget, har i de siste svingt ettersom valgmålingene har svingt. AP og SP har klargjort at de er regjeringspartnere, men de ønsker hverken Rødt eller Miljøpartiet De Grønne som regjeringspartnere. Storberget er klar på hvilket parti han mener er det mest naturlige å samarbeide med i tillegg til SP.

- Krf står nærmest AP både i sitt partiprogram og i verdispørsmål. Jeg ser på Krf som en naturlig del av et regjeringssamarbeid mellom AP og SP dersom det krever ett parti til for å få flertall, sier Storberget til Dølen.