Storkontroll av tunge kjøretøy – 165 sjåfører fikk kjøreforbud