Fylkesmannen varsler om mulig overprøving av konsesjonsvedtak på Kvamsfjellet

foto