Av: Ane Vaet

Kontrollutvalget valgte å lukke dørene før behandlinga av varslingssaken