Åpner Sundheim for pårørende-besøk i løpet av mai

foto