Nord-Fron kommune velger å være føre var - alle politiske møter skal nå gjennomføres digitalt

foto