Hos Betongpuss Team på Sør-Fron fikk han avtale med daglig leder Andreas Stavnhaugen, som innebar 100 prosent jobb som betongpumpesjåfør, når førerkortet kom på plass. Forutsetninga var at NAV dekka lønnstilskudd i opplæringsperioda.

Ikke mer penger

Men da Tekeste fikk møte med NAV igjen, hjalp ikke jobbmuligheten han hadde skaffa seg.

– NAV Nord-Fron har vurdert innsatsbehovet til Msghna til situasjonsbestemt, etter vår vurdering har Msghna muligheter for å skaffe arbeid med sin erfaring og kompetanse. NAV Nord-Fron kan eventuelt bistå med lønstilskudd og oppfølging for å hjelpe Msghna inn i ønskelig yrke, heter det i et notat han fikk 9. mai, en måned etter at han først søkte om AMO-kurs.

– Jeg kan jo sitte hjemme og spise for penger jeg får fra NAV, men jeg vil ikke det. Jeg vil jobbe som sjåfør, det har jeg gjort før jeg kom til Norge, sier han.

Han understreker at han ikke tigger om penger, og at han forstår at det er dyrt med et slik sjåførkurs, men han greier ikke selv å betale det med lønna han har som 40 prosent tilkallingsvikar på Europris.

– Det vil jo være dyrt i lengden å bare gi meg penger for å ikke ha jobb, sier han.

NAV skriver også at arbeidsmarkedskurs som dette Msgnha søkte om, bare kan tilbys folk med omfattende bistandsbehov, og at det dermed ikke gjelder Msghna, som har greid å skaffe seg jobb sjøl. Sjef for NAV Nord-Fron, Arne-Martin Krogh, bekrefter til Dølen at det er slik regelverket er. Han kan uttale seg om saken fordi Tekeste har levert en samtykkeerklæring for fritak fra taushetsplikt overfor Dølens journalist.

– Så når Msghna oppfyller alle punkt fra møtet i januar, og kommer tilbake med det, straffes han fordi han har en liten jobb allerede?

– Det er ei utfordring at behova er større enn vi har tiltak å sette inn, potten er ikke stor nok, sier Krogh.

Han sier tiltaka er veldig målretta politisk, og at de er pålagt å prioritere dem som er lengst unna arbeidsmarkedet når de vurderer slike tiltak. Altså ikke den som har greidd å skaffe seg jobb sjøl.

På jobb: Jobben til Tekeste på Europris gjør at han kommer lengre bak i køa for arbeidsmarkedstiltak, fordi det viser at han greier å skaffe seg jobb sjøl. Her med sjefen Elin Nymoen. Foto: Guro Vollen

Koster mye

Et sjåførkurs til klasse C koster 90-100 000 kroner. I det siste møtet han hadde med NAV, oppfatta Tekeste at det kunne være mulig med lån fra NAV, men han er usikker på hva det inneærer.

– Jeg vet ikke hva det betyr, sier han.

Krogh sier til Dølen at det kan være muligheter innafor NAV å gi lån, men at det da blir innenfor sosialtjenestedelen, som er kommunen sin del av NAV.

– Vi vil gjerne hjelpe Msghna Tekeste, men vi har ikke mulighet til det akkurat nå, sier Krogh.

Tekeste ønsker å klage på vedtaket. Brevet fra 9. mai der NAV Nord-Fron har avslått søknaden om arbeidsmarkedstiltak, har tittelen notat, og det er heller ikke gitt noen presis hjemmel for avslaget.

– NAV Nord-Fron har ut ifra bestemmelse i forskrift om arbeidsmarkedstiltak og tilhørende retningslinjer vurdert at Msghna ikke kan innvilges yrkessjåførkurs, står det der.

– Hvorfor bruker dere ikke presis hjemmel for vedtaket?

– Dette er vel ikke et enkeltvedtak, så da er det ikke klageadgang. Når det gjelder hjemmel så kan ikke jeg si hvorfor det ikke er med, men det er som sagt ikke et enkeltvedtak, sier Krogh.

Dølen har forsøkt å få tak i saksbehandleren i saken, uten å lykkes.

Denne saken sto også på trykk i Dølen torsdag 24. mai

Jobben til Tekeste på Europris gjør at han kommer lengre bak i køa for arbeidsmarkedstiltak, fordi det viser at han greier å skaffe seg jobb sjøl. Her med sjefen Elin Nymoen. Foto: Guro Vollen